Extreme

Extreme, è una pittura di grandi prestazioni a base di resina acrilica pura.

SKU: 244--- Category: Tags: ,

Pittura di grandi prestazioni a base di resina acrilica pura.
[ Lavori in corso ]