Tintometro Tintmaster 300

Tintometro  TM 300
Automatico – sequenziale